Materiaali-intensiteetti

Materiaali-intensiteetti kuvaa kansantalouden riippuvuutta luonnonvaroista. Sitä voidaan mitata luonnonvarojen kokonaiskäytön, kotimaisen materiaalien kulutuksen tai suorien panosten suhteena kansantuotteeseen. Materiaali-intensiteetin laskiessa tavoitellaan tilannetta, jossa ympäristön tila ei heikenny talouden kasvaessa. Tätä kutsutaan myös talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkennäksi. Kotimainen materiaalien kulutus suhteutettuna BKT:hen on yksi kestävän kehityksen (SDG) indikaattoreista.

= DMC/BKTMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Materiaali-intensiteetti kuvaa kansantalouden riippuvuutta luonnonvaroista ja mitataan luonnonvarojen kokonaiskäytön tai suorien panosten suhteena kansantuotteeseen. Materiaali-intensiteetin laskiessa eli riippuvuuden vähetessä saadaan ' vähemmästä enemmän'.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 2.10.2022

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa