Merkittävä virhe, vaikuttava virhe

Tutkittavassa muuttujassa oleva virhe, jolla on merkittävä vaikutus muuttujista laskettaviin tunnuslukuihin. Virheen merkittävyys saadaan laskemalla sen riski ja vaikuttavuus estimaattiin. Selektiivisessä editoinnissa merkittävä virhe on havainto, jonka pisteluku on suurempi kuin leikkausarvo.
Merkittävien virheiden etsimisen pohjana ovat editointisääntöjen määrittely, valikoiva (selektiivinen) editointi ja makroeditointi.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa