De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Skogsräkenskaper

I skogsräkenskaperna beskrivs virkesförrådsförändringar och virkesflöden samt de ekonomiska värden dessa representerar. Skogsräkenskaperna omfattar även andra än träbaserade skogsresurser för vilka det finns tillgång till mängd- eller värdeuppgifter, samt uppgifter om skogsarealer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa