Mitta-asteikko

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu eritasoisten mitta-asteikoiden käyttöön. Mittausten tuloksena muodostuu lukuja sisältävä havaintomatriisi. Mitta-asteikot jaetaan neljään luokkaan: laatu-, järjestys-, intervalli- ja suhdeasteikko. Alimmassa luokassa on kyse vain kvalitatiivisesta luokittelusta, kun taas ylimmällä tasolla ollaan tekemisissä jo fysikaalisten mittojen kanssa.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa