De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Vägmotorfordon för varutransport

Varje enskilt vägmotorfordon som är avsett för varutransport (t.ex. lastbil), eller varje kombination av sammankopplade vägfordon som är avsett för varutransport (dvs. lastbil med släpvagn(ar) eller dragfordon med påhängsvagn och med/utan släpvagn).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa