Vägmotorfordon för varutransport

Varje enskilt vägmotorfordon som är avsett för varutransport (t.ex. lastbil), eller varje kombination av sammankopplade vägfordon som är avsett för varutransport (dvs. lastbil med släpvagn(ar) eller dragfordon med påhängsvagn och med/utan släpvagn).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa