Annan frånvarodag

En dag då den sysselsatta har varit borta från arbetet på grund av föräldraledighet, arbetskonflikt e.dyl.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa