De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Royaltyer och licensavgifter ej specificerat någon annanstans

I övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter ingår avgifter för nyttjande av äganderätt (så som patent, varumärken, upphovsrätter, metod- och modellskydd, inkl. affärshemligheter och franchising). Dessa rättigheter kan uppkomma genom forskning och utveckling samt genom marknadsföring samt avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera immateriella rättigheter i form av producerade original eller prototyper (t.ex. upphovsrätt på böcker och manuskript, datorprogram, kinematografiska verk och ljudinspelningar) och relaterade rättigheter, t.ex. för inspelning av liveframträdanden (t.ex. televisions-/kabel-/satellit¬sändning).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa