Övriga skulder

Övriga skulder är t.ex. lån för anskaffning av fritidsbostad eller bil samt andra konsumtionskrediter. Uppgifterna i statistiken över skuldsättning har tagits ur uppgifterna i finansinstitutens årsdeklarationer till skattemyndigheten. Materialet omfattade fram till år 2011 konsumtionskrediter och andra skulder, om de var lån på minst 1 700 euro som beviljats av kreditinstitut eller finansiella institut eller någon av de andra vanligaste kreditgivarna.

Fr.o.m. år 2012 behöver skulduppgifter inte lämnas om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen. Med fortlöpande kredit avses enligt definitionen i konsumentskyddslagen alla sådana krediter som tidigare omfattades av definitionen av kontokredit. Fortlöpande krediter är t.ex. universal- och specialkreditkortskrediter, konton med kredit och andra krediter som konsumenten inom ramen för kreditgränsen får använda kontinuerligt utan separat kreditbeslut av långivaren.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Andra (övriga) skulder är t.ex. lån för köp av fritidsbostad eller bil samt andra konsumtionskrediter. Materialet omfattar konsumtionskrediter och andra skulder, om de är lån på minst 1 700 euro som beviljats av kreditinstitut eller finansiella institut eller någon av de andra vanligaste kreditgivarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2011

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Betalningsförmedlingsskulder, leverantörsskulder och andra skulder som inte härrör från utlåningen, samt avsättningar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa