Muut energialähteet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Kasviperäiset polttoaineet (3170)
- Eläinperäiset polttoaineet (3180)
- Kaatopaikkakaasu (3211)
- Jätevedenpuhdistuksen biokaasu (3212)
- Teollisuuden biokaasu (3213)
- Muu biokaasu (3219)
- Kyllästetty puu (3233)
- Muut sekapolttoaineet (3239)
- Tuotekaasu (3240)
- Muovijätteet (4911)
- Kumijätteet (4912)
- Ongelmajätteet (4913)
- Muut jätteet (4919)
- Teollisuuden reaktiolämpö (4920)
- Sähkö, käytetty sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa (4940)
- Vety (4980)
- Muut erittelemättömät energialähteet (4990).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa