Myyty tuotanto

Myyty tuotanto tarkoittaa kalenterivuoden aikana tapahtunutta kotimaisen tuotannon myyntiä yrityksen ulkopuolelle tai sen toiselle oikeudelliselle yksikölle tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta.

Myyty tuotanto sisältää myös varastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon tai määrään ei sisällytetä kauppatavaroiden myyntiä eli ilman jatkojalostusta sellaisenaan edelleen myytyjä tavaroita.

Vuodesta 2021 alkaen alihankintatuotanto tilastoidaan erikseen eikä se sisälly myydyn tuotannon tietoihin. Aiempina vuosina muuttuja myyty tuotanto sisälsi myös alihankintatuotannon tiedot.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Teollisuuden hyödyketilastossa myydyllä tuotannolla tarkoitetaan yrityksen tai toimipaikan valmistaman tuotannon kalenterivuoden aikana tapahtunutta myyntiä yrityksen ulkopuolelle, tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta.

Myyty tuotanto sisältää myös varastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon tai määrään ei sisällytetä niiden tavaroiden myyntiä, jotka on sellaisenaan, ilman jatkojalostusta, myyty edelleen toisille yrityksille (kauppatavarat).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa