Begrepp
Nettoskattekvot


Nettoskattekvoten fås genom att från skatteutfallet avdra den privata sektorns inkomstöverföringar från den offentliga sektorn och ställa detta i relation till bruttonationalprodukten under samma period.

I inkomstöverföringarna ingår i det här sammanhanget

- offentliga inkomstöverföringar såsom socialförmåner och -bidrag,
- investeringsbidrag och övriga kapitaltransfereringar
- produktsubventioner och andra offentliga subventioner såsom import-, energi- och jordbruksstöd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Nettoskattekvoten beskriver skattekvoten efter avdrag för den andel av BNP som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar till privatsektorn (exklusive s.k. frivilliga sociala förmåner andra än in natura).  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa