Käsitteet
Laatu- eli nominaaliasteikko


Laatu- eli nominaaliasteikko edustaa alinta mittamisen tasoa. Kysymys on tapausten luokittelusta, minkä vuoksi mittaamisesta puhuminen saataa johtaa harhaan. Havainnot vain lajitellaan keskenään tasa-arvoisiin luokkiin, mikä tarkoittaa sitä, että millään luokalla ei ole enempää mitattavaa ominaisuutta kuin jollain toisella luokalla. Luokkia ei siis laiteta järjestykseen mitattavan ominaisuuden suhteen. Esimerkkejä laatuasteikollisista muuttujista: nainen - mies, kaupunki - maalaiskunta tai työllinen - työhön - työvoimaan kuulumaton.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa