Juridisk lokalenhet

En juridisk lokalenhet är en del av en juridisk enhet och är belägen på en viss adress. En juridisk lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar. I praktiken samma som lokalenhet.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa