Juridiskt arbetsställe

Ett juridiskt arbetsställe är en underenhet till en juridisk lokalenhet. Ett juridiskt arbetsställe fås genom att dela den juridiska lokalenheten efter näringsgrenar. Ett juridiskt arbetsställe verkar alltså bara inom en näringsgren. I praktiken samma som arbetsställe.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa