Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Öljy

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Jalostamokaasu (1111)
- Nestekaasu (1112)
- Teollisuusbensiini (1121)
- Lentobensiini (1123)
- Lentopetroli (1131)
- Muut petrolit (1132)
- Kevyt polttoöljy (1134)
- Moottoripolttoöljy (1135)
- Muut keskiraskaat öljyt (1139)
- Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus < 1% (1141)
- Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus = 1% (1142)
- Muut raskaat öljyt (1143)
- Öljykoksi (1150)
- Kierrätys- ja jäteöljyt (1160)
- Muut öljytuotteet (1190).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa