Farligt avfall

Farligt avfall (problemavfall, riskavfall) är avfall som till sina kemiska eller andra egenskaper avviker från annat avfall så att det på grund av dessa egenskaper kan orsaka fara eller olägenheter för hälsan eller miljön och därför måste oskadliggöras eller behandlas enligt särskilda anvisningar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.10.2008

Källorganisation

  • Valtioneuvosto

Jaa