Begrepp
Organisationsinnovation


En organisationsinnovation är ibruktagande av en ny organisatorisk modell i företagets affärsverksamhet (inklusive informationshantering), i arbetsorganisationen eller i de externa relationerna. Metoden får inte tidigare ha varit i bruk vid företaget. Ibruktagandet av den nya metoden ska bygga på ett strategiskt beslut inom företagsledningen.

Företagsfusioner eller företagsköp räknas inte som organisationsinnovationer, även om de genomförs första gången för företagets del.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa