Begrepp
Orsaker till specialundervisning på deltid


I statistiken över specialundervisning i grundskolan var orsakerna till specialundervisning på deltid under läsåren 2001/2002-2009/2010 följande:
1) talstörning
2) läs- och skrivsvårigheter
3) matematiksvårigheter
4) svårigheter med inlärningen av främmande språk
5) anpassningssvårigheter eller störning i känslolivet eller
6) andra svårigheter med inlärning.

Grunden för specialundervisning på deltid fastställdes enligt den primära orsaken till att en elev får specialundervisning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa