De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet

Näringsgrenarna 37 (Avloppsrening), 38 (Avfallshantering) och 39 (Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning) inom industri kan anses vara producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet eftersom dessa näringsgrenars miljöskyddsutgifter är storleksmässigt betydande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa