Käsitteet
Paikkatieto


Paikkatieto on tietoa kohteesta, jonka sijainti tunnetaan ja se sisältääkin aina viittauksen tiettyyn paikkaan tai alueeseen. Paikkatieto voi kuvata myös mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jolla on sijainti. Paikkatieto on sijaintitiedon ja kohteen tai ilmiön ominaisuuksia kuvaavan ominaisuustiedon muodostama tietokokonaisuus.

Tilastokeskuksen paikkatietoaineistoja ovat mm. väestöruutuaineistot, Paavo-postinumeroalueet ja tieliikenneonnettomuudet.

Ks. myös ominaisuustieto ja sijaintitietoAihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa