De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tvångsinrättningsfånge

En tvångsinrättningsfånge är en farlig återfallsförbrytare som av fängelsedomstolen förordnats att isoleras i tvångsinrättning. En tvångsinrättning är en av justitieministeriet för detta ändamål utsedd separat anstalt eller del av en anstalt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa