De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Grundläggande renovering

Grundläggande renovering innebär att byggnaden eller byggnadens skick renoveras till ett lika gott skick som när det var nytt. Exempel på grundläggande renovering är delning av lägenheter, tätning av väggar, förnyande av golvkonstruktioner och sanering av kök och badrum.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa