De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Postförsändelse

Med postförsändelse avses ett föremål eller ett meddelande försett med mottagarens namn och adress som avsändaren lämnat till ett postverk för förmedling i regelbunden befordran som postförsändelse enligt lagen om posttjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa