De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Postnummerområde

Ett postnummerområde omfattar vanligen verksamhetsområdet för en postanstalt, som kan identifieras med ett postnummer bestående av fem tecken. Postnummerområdena är oberoende av administrativa regionindelningar, vilket betyder att ett postnummerområde kan sträcka sig över flera kommuners områden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa