De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Postadress

Postadressen är den adress till vilken ett företag eller en enhet av företagstyp vill ha sina postförsändelser. Postadressen består av näradress (gatans/vägens namn och nummer) eller PB-adress samt av postnummer och postkontor.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa