Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Prosessi-innovaatio

Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöönottama uusi tai parannettu, yhteen tai useampaan liiketoiminnan osa-alueeseen liittyvä prosessi, joka merkittävästi eroaa yrityksen aiemmista liiketoimintaprosesseista.

Liiketoimintaprosesseihin liittyvät prosessi-innovaatiot voivat kohdistua tavaroiden tai palveluiden tuotantomenetelmiin, logistiikka-, toimitus- tai jakelumenetelmiin, markkinointiin ja myyntiin, tieto- ja viestintäteknologian sekä tiedonkäsittelyn menetelmiin, hallinnon menetelmiin mukaan lukien liiketoimintakäytännöt yrityksen toimintojen sekä ulkoisten suhteiden organisoimiseksi sekä menettelyt työnjaon vastuiden, päätöksenteon tai henkilöstöhallinnon organisoimiseksi, sekä tuote- ja prosessikehitystyön menetelmiin.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu tavaroiden tai palveluiden tuotantoprosessi, jakelumenetelmä tai tukitoiminto.

Prosessin (tuotanto- tai jakelumenetelmän tai tukitoiminnon) on oltava uusi tai olennaisesti parannettu kyseisen yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen toimialan tai markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset.

Pelkät organisaatioon liittyvät muutokset eivät ole prosessi-innovaatioita.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.2008 - 31.12.2015

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa