De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Skogsbalans

Skogsbalansen visar den uppskattade förändringen av virkesförrådet på årsnivå till följd av biologisk tillväxt, naturlig avgång och avverkning. Den uppskattade ökningen av virkesförrådet på årsnivå beräknas som skillnaden mellan 5-årsperiodens genomsnittliga årstillväxt och den totala årliga avgången. Som enhet används miljoner kubikmeter fast mått obarkat virke.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa