Käsitteet




Rahoituspalvelut


Rahoituspalvelut kattavat pääsääntöisesti pankkien ja muiden rahoituslaitosten rahoituksen välityksen ja sitä palvelevan toiminnan lukuun ottamatta vakuutus- ja eläkepalveluja.



Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa