Rahoituspalvelut

Rahoituspalvelut kattavat pääsääntöisesti pankkien ja muiden rahoituslaitosten rahoituksen välityksen ja sitä palvelevan toiminnan lukuun ottamatta vakuutus- ja eläkepalveluja.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Rahoituspalvelut ovat rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan (ml. arvopaperien liikkeellelasku) liittyviä palvelumaksuja, kuten komissiot, välitys-, neuvonta-, säilytys-, varainhankinta- ja muut palvelut sekä valuutanvaihdosta maksettavat palkkiot. Erään kirjataan myös lainan, talletusten ja velkapaperien todellisen koron lisäksi tulevat maksut, mutta ei korkotuloja tai korkomenoja.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa