Tung lastbil

Vägfordon för varutransport med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa