De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Principen fordran/skuld

Finansiella transaktioner som hör till direktinvesteringar enligt principen fordran/skuld visas i enlighet med uppgifterna bland aktiva i de rapporterande sammanslutningarnas balansräkning antingen som fordringar på utlandet eller skulder till utlandet. Principen fordran/skuld beaktar inte omvända investeringar enligt riktningsprincipen Direktinvesteringar bokförs i betalningsbalansen enligt principen fordran/skuld.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa