Alueellinen korjauskerroin

Alueellisilla korjauskertoimilla tarkoitetaan kertoimia, joilla yhdestä tai useammasta jäsenvaltion talousalueella sijaitsevasta paikasta saadut keskihinnat mukautetaan kansallisiksi keskihinnoiksi. Eri toten palveluiden hinnoissa Suomessa on eroja eri alueiden välillä. Englanninkielinen vastine on "spatial adjustment factors" (SAF).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa