De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Finländsk härkomst

Se *<*a href="http://tilastokeskus.fi/meta/kas/suomalaistausta_sv.html"*>* finländsk bakgrund.*<*/a*>*Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2013 - 31.5.2022

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa