De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Temakarta

Temakarta är en karta som visar geografisk förekomst, styrka eller variation när det gäller en företeelse eller ett tema som man valt. Temakartan kan samtidigt visa flera företeelser. Man kan också tala om en statistisk temakarta, när den uppgift som visas baserar sig på statistiska beräkningar eller undersökningar.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa