Tieliikenteen transito

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • EU

Tieliikenteen transitolla tarkoitetaan ajoneuvolla tapahtuvaa kuljetusta jonkin maan kautta kun kuljetuksen kuormaus- ja purkamispaikat sijaisevat eri maissa.

Tieliikenteen transito kuvaa Suomen itärajan maanteitse ylittävien transitokuljetusten määrää.

Tieliikenteen transitokuljetukset ovat pääosin Suomen satamista ja Suomen satamiin kuljetettua transitotavaraa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa