De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Informationstjänster

Omfattar tillhandahållande av nyheter, fotografier och reportage till media, databastjänster, optiska och tryckta media och portaler med söktjänst, direkta enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter, övriga tjänster för produktion av innehåll på internet samt biblioteks- och arkivtjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa