De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Examen i informationsteknik och media

Begreppet baserar sig på den av Statistikcentralen i samarbete med Undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen upprättade förteckningen över examina på olika utbildningsnivåer och -områden som huvudsakligen hör till området för informationsteknik.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa