De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Informationstekniska färdigheter

Med informationstekniska färdigheter avses färdigheter att effektivt kunna använda tillgängliga program (t.ex. kontorsprogram eller andra program som behövs för arbetet).

Med arbete som kräver IT- färdigheter avses ett sådant arbete där informationstekniken är ett viktigt arbetsredskap för arbetstagaren och som används intensivt i det dagliga arbetet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa