De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Räkenskapsperiod

En period, vanligen ett kalenderår, vars bokföring är utgångspunkten för företagets bokslut. Från och med året 2001 bildas uppgifterna för statistikåret i företags- och arbetsställeregistret från den räkenskapsperiod som har utgått under ifrågavarande statistikår.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa