De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

TOL2002

TOL2002 är Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002. Statistikcentralens företagsregister omfattar företag klassificerade enligt indelningen TOL2002. I registret finns sådana företag som varit verksamma minst 7 månader under statistikåret och vars personalstyrka är mer än 0,5 årsverken eller vars omsättning överstiger 9 636 euro. Företagen placeras i näringsgrensgrupper på basis av deras huvudsakliga näringsgren. I kulturstatistiken har företag för följande TOL2002-huvudgrupper inräknats i kulturbranschens företag:
- konstnärs-, scen- och konsertverksamhet
- biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
- konsthandlar och antikvitetsaffärer
- bokutgivning och -handel
- produktion och utdelning av tidningar och tidskrifter
- annan tryckning
- radio- och TV-verksamhet
- produktion och utdelning av filmer och videor
- ljudinspelningar
- tillverkning och handel av musikinstrument och -artiklar
- reklamverksamhet
- arkitekt- och konstindustriell planering
- fotoverksamhet
- tillverkning och handel med hemelektronik (utan så kallade vitvaror (kylskåp, tvättmaskiner o.d.))
- nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa