De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tolling

Med tolling avses tjänste- eller arvodesbaserad smältning av anrikningar (t.ex. koppar, nickel) enligt avtal. Smältverket bearbetar råvarorna, dvs. anrikningarna, som ägs av avtalspartnern, levererar produkterna till avtalspartnern eller den slutliga kunden och fakturerar avtalspartnern för smälttjänsten.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa