De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktionsinriktning

En gårdsbruksenhets produktionsinriktning bestäms enligt de produkter som står för 65 procent av de totala försäljningsintäkterna från husdjurs- och växtodling samt binäringsintäkterna. I de fall där det inte funnits några inkomster har man vid bestämningen av produktionsinriktning använt produktionsiriktningen enligt lantbruksnäringsgrensregistret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa