De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktinnovation

En produktinnovation är en ny eller en förbättrad vara eller tjänst som avviker väsentligt från företagets tidigare varor eller tjänster och som introducerats på marknaden.

Produktinnovationer omfattar väsentliga förändringar i den estetiska utformningen (designen) av produkter eller digitala varor och tjänster.
Produktinnovationer är inte enbart återförsäljning av nya varor eller enbart estetiska förändringar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En produktinnovation är en ny eller avsevärt förbättrad vara eller tjänst som företaget lanserar på marknaden. Den nya eller avsevärt förbättrade varan eller tjänsten skiljer sig till sina egenskaper från dem som producerats tidigare (t.ex. avsevärda förbättringar i den tekniska prestandan, komponenterna och materialen, programvaran, användarbekvämligheten eller andra funktionella egenskaper).

Varan eller tjänsten ska vara ny eller avsevärt förbättrad ur företagets synvinkel sett, men den behöver inte vara ny för företagets marknad. Innovationen kan vara utvecklad av företaget i fråga eller av andra företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 31.12.2015

Källorganisation

  • OECD

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa