De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tobaksprodukt

Med tobaksprodukter avses produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak, genetiskt modifierad eller ej, och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas.

Till tobaksprodukter räknas cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak, finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, tuggtobak, snus, cigarrettpapper samt andra produkter som innehåller tobak.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa