De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tobaksaccis

Om tobaksaccis stadgas i lagen om tobaksaccis (1470/1994). Tobaksaccis påförs tobaksprodukter. Tobaksaccisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris enligt den skattskyldiges anmälan. För cigarretter, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa