De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Häktad

Häktad är en person som är häktad på grund av brottsmisstanke och som hålls i förvar på en straffanstalt. Beslut om häktning fattas av domstol.

Benämningen häktad används också om en åtalad som häktad inväntar hovrättens avgörande. Detta gäller även sådana fall där endast den åtalade själv har sökt ändring i tingsrättens dom.

Denna statistik omfattar inte frihetsberövade personer i förvar hos polisen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa