Befolkning i arbetsför ålder

Till befolkningen i arbetsför ålder hör alla 15-74-åringar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa