De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetskonflikt

Tillfälligt och avsiktligt avbrytande av arbetet, vägran att göra arbetet, fördröjning av arbetet eller annat påtryckningsmedel från arbetstagar- eller arbetsgivarsida för att nå ett visst mål.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa