De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Verksamhetsställe inom småbarnspedagogik

En fysisk helhet där en serviceproducent som tillhandahåller småbarnspedagogik utövar verksamhet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogik är till exempel ett daghem, ett familjedaghem eller ett gruppfamiljedaghem, som är beläget på en gatuadress. Till exempel alla filialer till ett daghem är enskilda verksamhetsställen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa