De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk uppdragsgivares räkning

När det gäller tillverkningsuppdrag utomlands äger en finländsk uppdragsgivare råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Det ekonomiska ägandet är i Finland. En finländsk uppdragsgivare betalar ersättning för utfört arbete (tjänst) till en utländsk tillverkare som också kan vara dess dotterbolag. Arvodet för tillverkningsuppdrag bokförs i betalningsbalansen under Finlands import av tjänster. Varor som exporterats till utlandet från Finland för tillverkningsuppdrag och färdiga varor som sedan importerats från utlandet avdras från Finlands varuhandel i betalningsbalansen eftersom ägandet inte ändras. Varor som köpts från utlandet och som bearbetas utomlands samt varor som sålts till utlandet och som tillverkats utomlands, läggs för sin del till Finlands varuhandel i betalningsbalansen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa