Fritidsresa

Fritidsresa (leisure trip) hänvisar till syftet med och motivet för resan. En fritidsresa är en resa utanför en persons vanliga omgivning och dess huvudsyfte i Finland är fritid, semester, rekreation, hobbyer o.d. Resenären betalar vanligen själv de kostnader som förorsakas av resan. I gränsintervjuundersökningen särskiljer man fritidsresor från besök hos släkt och vänner.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Fritidsresa (leisure trip) hänför sig till syftet med och motivet för resan.

En fritidsresa är en resa utanför en persons vanliga omgivning och vars huvudsyfte är fritid, semester, rekreation, hobbyer o.d. Resenären betalar vanligen själv de kostnader som förorsakas av resan.

I den finländska reseundersökningen klassificeras alla de resor som inte är tjänste- eller konferensresor som fritidsresor. Sådana resor är resor till stugan, besök hos släkt och vänner samt fritidskryssningar och dagsresor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa